maandag 3 juni 2013

Toetsen getallenkennis, hoofdrekenen en cijferen

Beste ouder(s) en leerlingen,

Voor de eindtoets van getallenkennis moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1. kommagetallen tot op 0.1 - 0.01 - 0.001 (1t - 1h - 1d)
(optellen, aftrekken, op een getallenas plaatsen, rangschikken, omzetten in een breuk, gelijkwaardigheid tussen breuk en kommagetal)

2. de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 (+, -, X, :)
(hier is het gebruik van tussenstappen zeer belangrijk, alsook het studeren van de theorie met oplossingsmethodes vanuit het Kompas)

3. breuken
(gelijknamige en/of gelijkwaardige breuken, stambreuken, breuken veréénvoudigen, breuken op een getallenas plaatsen, ordenen van klein naar groot en omgekeerd)

Voor de eindtoets van hoofdrekenen moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1.  de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 en tot op 0,01 / gelijknamige breuken optellen en aftrekken.

2. kommagetallen optellen en aftrekken tot op 0,001

3. kommagetallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot op 0,001

4. de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 met gehele getallen (bv: 5600 + 750)

5. de vier hoofdbewerkingen met kommagetallen tot op 0,001 (bv: 0.375 + 0.5) en (bv: 714,62 : 9)

6. gelijknamige breuken optellen en aftrekken + een breuk nemen van een geheel getal.

TIP voor de toetsen getallenkennis: voorzie gom, potlood, balpen en corrector. Maak bij grote oefeningen zeker tussenstappen om je te helpen.

Voor de eindtoets van cijferen moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1. cijferen met een vermenigvuldiger van 2 getallen

2. cijferen met kommagetallen in het deeltal

3. cijferen met rest (geheel getal of kommagetal)

4. cijferen via optellen en aftrekken (opletten bij aftrekken: lenen bij de buren)

5. cijferen via een vraagstelling (cijfers correct plaatsen in rooster)

Meester Nicolas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten