woensdag 26 juni 2013

Einde schooljaar 2012 - 2013

Hoi iedereen,

Het schoolfeest op basisschool Dol-Fijn is super goed gelukt. Het eten (barbecue) was super lekker en er waren veel mensen aanwezig. Iedereen van de klas heeft goed gedanst (ook de kleutertjes). Gelukkig heeft de meester niet mee gedanst, want anders zouden we wel wat gezien hebben.

Het familiefeest was ook erg leuk. We hebben er een zomers dansje gebracht, namelijk de Macarena. Dat is een dans uit Brazilië. We voelden ons echte sterren, want de ouders en leerkrachten hebben veel foto's genomen van ons. Super ! Jammer genoeg waren er geen DVD's zodat we ons filmpje nu niet meer kunnen bekijken. Dat is jammer.

Tijdens het schooljaar en het slechte weer buiten hebben we veel gewerkt in de klas. Zo hebben we kommagetallen tot op 1 duizendste gezien, oppervlaktematen geleerd, gelijkwaardige en gelijknamige breuken herkend en zoveel meer. Het was vaak moeilijk, maar een mooie voorbereiding naar het 5e leerjaar.

In onze klas hebben we dit jaar ook 2 nieuwe leerlingen gekregen (meisjes). Ze zijn afkomstig uit Jemen en uit Kosovo. Hier heeft 1 van de leerlingen al goed Nederlands geleerd. Proficiat !

De laatste week van het schooljaar stond in het teken van het oudercontact en de kinderfuif. Sommige leerlingen waren heel zenuwachtig voor de punten van het rapport. Anderen wisten dan weer dat ze niets hoefden te vrezen omdat ze flink hadden gewerkt voor de eindtoetsen. Proficiat aan iedereen.

Op de kinderfuif hebben we ons super geamuseerd. We hebben gedanst, gezongen en lekkere dingen gegeten. We bedanken hiervoor alle kinderen, mevrouw de directeur en de juffen / meesters.

Vele zomerse groetjes,

Het 4e leerjaar met veel toffe kinderen !

maandag 3 juni 2013

Toetsen getallenkennis, hoofdrekenen en cijferen

Beste ouder(s) en leerlingen,

Voor de eindtoets van getallenkennis moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1. kommagetallen tot op 0.1 - 0.01 - 0.001 (1t - 1h - 1d)
(optellen, aftrekken, op een getallenas plaatsen, rangschikken, omzetten in een breuk, gelijkwaardigheid tussen breuk en kommagetal)

2. de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 (+, -, X, :)
(hier is het gebruik van tussenstappen zeer belangrijk, alsook het studeren van de theorie met oplossingsmethodes vanuit het Kompas)

3. breuken
(gelijknamige en/of gelijkwaardige breuken, stambreuken, breuken veréénvoudigen, breuken op een getallenas plaatsen, ordenen van klein naar groot en omgekeerd)

Voor de eindtoets van hoofdrekenen moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1.  de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 en tot op 0,01 / gelijknamige breuken optellen en aftrekken.

2. kommagetallen optellen en aftrekken tot op 0,001

3. kommagetallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot op 0,001

4. de vier hoofdbewerkingen tot 100 000 met gehele getallen (bv: 5600 + 750)

5. de vier hoofdbewerkingen met kommagetallen tot op 0,001 (bv: 0.375 + 0.5) en (bv: 714,62 : 9)

6. gelijknamige breuken optellen en aftrekken + een breuk nemen van een geheel getal.

TIP voor de toetsen getallenkennis: voorzie gom, potlood, balpen en corrector. Maak bij grote oefeningen zeker tussenstappen om je te helpen.

Voor de eindtoets van cijferen moet uw kind de volgende onderdelen beheersen:

 

1. cijferen met een vermenigvuldiger van 2 getallen

2. cijferen met kommagetallen in het deeltal

3. cijferen met rest (geheel getal of kommagetal)

4. cijferen via optellen en aftrekken (opletten bij aftrekken: lenen bij de buren)

5. cijferen via een vraagstelling (cijfers correct plaatsen in rooster)

Meester Nicolas

Flashback schoolfeest 2013 !

Beste ouder(s) en leerlingen,

Het schoolfeest in basisschool Dol-Fijn was opnieuw een groot succes te noemen ! Met een bijzonder grote opkomst tijdens de musical en een mogelijk nog grotere interesse in onze heerlijke barbecue kunnen we ook dit jaar spreken van een schot in de roos.

TIP: bekijk een preview van het dansje op Youtube

In het bijzonder wil ik mijn leerlingen van het 4e leerjaar bedanken om een glansprestatie neer te zetten qua dans en zang. Zij hebben dat uitstekend gedaan !


TIP: na 17:00 komen er nog enkele informatie rekenlinks tevoorschijn die de leerlingen kunnen helpen bij het inoefenen van de leerstof voor de eindtoetsen. De start wordt gegeven op aanstaande woensdag.

De eerste foto's voor het dansje van het 4e leerjaar (1 leerling afwezig).

Meester Nicolas