maandag 30 september 2013

Het voetgangersexamen - 4e leerjaar

Beste leerlingen / ouder(s)

Het Grote Voetgangersexamen zal een goed beeld geven van in welke mate leerlingen de verkeersvaardigheden beheersen die nodig zijn om als voetganger deel te nemen aan het verkeer.

 Een leerling slaagt voor Het Grote Voetgangersexamen als hij de vijf basisvaardigheden tot een goed einde brengt én zichzelf of anderen niet in gevaar heeft gebracht. Dat kan enkel als hij het verkeersreglement voldoende kent en het juiste verkeersgedrag toepast bij die regels. De vijf basisvaardigheden worden grondig geoefend op school, eerst op de speelplaats, nadien ook in het echte verkeer.

De vijf basisvaardigheden zijn:

1. rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert;
2. oversteken op een zebrapad;
3. oversteken op een kruispunt met een agent;
4. oversteken op een kruispunt zonder voorzieningen;
5. oversteken tussen geparkeerde auto’s.

Het doe-pakket is alvast besteld :)

Meester Nicolas


1 opmerking: